עשו לכם מנהג קבוע – קבעו זמן זוגי עבורכם בלבד פעם בשבוע