מה שחשוב הוא לא האופן שבו אתם מתחילים לריב, אלא האופן שבו אתם מסיימים

מה שחשוב הוא לא האופן שבו אתם מתחילים לריב, אלא האופן שבו אתם מסיימים