למדו לזהות בעיות כשהן עדיין קטנות ואל תחליקו פינות במחשבה ש'יהיה בסדר'. גם אם תתעלם – הבעיה לא תיעלם

למדו לזהות בעיות כשהן עדיין קטנות ואל תחליקו פינות במחשבה ש'יהיה בסדר'. גם אם תתעלם – הבעיה לא תיעלם