כאשר אין חלוקת תקפידים ברורה, מהר מאוד תמצאו את עצמכם מתוסכלים וכועסים

כאשר אין חלוקת תקפידים ברורה, מהר מאוד תמצאו את עצמכם מתוסכלים וכועסים

מהר מאוד תמצאו את עצמכם מתוסכלים וכועסים