זיכרו לכבד את השוני ביניכם, קבלת האחר אינה מבטלת את העצמי שלכם

זיכרו לכבד את השוני ביניכם, קבלת האחר אינה מבטלת את העצמי שלכם