הגדירו מראש את חלוקת התפקידים בבית. כל אחד יקח על עצמו תפקידים שהוא טוב בהם

הגדירו מראש את חלוקת התפקידים בבית. כל אחד יקח על עצמו תפקידים שהוא טוב בהם