הביעו הערכה והכרת תודה גם על המעשים הקטנים ביותר של בן זוגכם או על ארוחה טובה שערבה לחיככם

הביעו הערכה והכרת תודה גם על המעשים הקטנים ביותר של בן זוגכם או על ארוחה טובה שערבה לחיככם