גידול ילדים וניהול משק בית משותף זו משימה גדולה ולכן יש חשיבות מכרעת לחלוקת הנטל

גידול ילדים וניהול משק בית משותף זו משימה גדולה ולכן יש חשיבות מכרעת לחלוקת הנטל