בקשו בחיוב ולא בשלילה. במקום: 'אל תתעלם ממני' – 'אני רוצה שתראה אותי'

בקשו בחיוב ולא בשלילה. במקום: 'אל תתעלם ממני' – 'אני רוצה שתראה אותי'