בני הזוג שלכם לא יידעו שהם חשובים לכם, אם לא תאמרו להם זאת

לעולם אל תפספסו הזדמנות לומר לבני זוגכם שאתם אוהבים אותם ומעריכים אותם