אל תשפטו את טיב הקשר ביניכם בהתאם לכמות הריבים שאתם מנהלים